Thursday, July 26, 2007

...opens in September 2007

UNFINISHED...
BİTMEMİŞ...
PROJECTS of ART WORKS
SANAT YAPITLARININ PROJESİ

VOLKAN ARSLAN, ERGİN ÇAVUŞOĞLU, PARASTOU FOROUHAR, MELİH GÖRGÜN, NİLBAR GÜREŞ, SERHAT KİRAZ, ULRIKE MOHR, AHMET ÖKTEM, SERMIN SHERIF, DİLEK WINCHESTER

3 Eylül/September-3 Kasım/November 2007

Curator: BERAL MADRA

in collaboration with European Cultural Association and Foundation for Future Culture and Art
Avrupa Kültür Derneği ve Gelecek Kültürü ve Sanatı Vakfı işbirliğiyle

CONTEMPORARY BAROQUE
ÇAĞDAŞ BAROK

Marina Zurkow, Molly Dilworth, Yael Kanarek, Emmanuelle Gauthier, Ursula Endlicher


3 Eylül/September-3 Kasım/November 2007
Curator/ Küratör: MICHELE THURSZ


Danish Contemporary Artists Contemplate the concept
At The End of The Rainbow
Danimarkalı Sanatçıların
Gökkuşağının Sonunda projesi


Rasmus Bjørn, Peter Bonde, Anders Brinch, Ismar Cirkinagic, Marco Evaristi, John Kørner, Fie Norsker, Maria Wæhrens, Jon Stahn


3 Eylül/September-3 Kasım/November 2007

Curator: THOMAS ANDERSEN

CENTER OF OPERATION FOR REAL PRESENCE- FLOATING SITES, ISTANBUL
GERÇEK DURUŞ-YÜZEN YERLER, ISTANBUL ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA MERKEZİ

ENCOUNTER OF ART ACADEMIES, YOUNG ARTISTS AND ART STUDENTS/ SANAT AKADEMİLERİ, GENÇ SANATÇILAR VE SANAT ÖĞRENCİLERİNİN BULUŞMASI

Curated by: BİLJANA TOMİC AND DOBRİLA NEGRİ (NKA / ICA Belgrade) 3–10

5-10 Eylül 2007


CONTINENTAL BREAKFAST, ISTANBUL FORUM
KONTİNENTAL KAHVALTI, ISTANBUL FORUMU

21-23 Eylül/ September 2007

in collaboration with
Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul,
Trieste Contemporanea, Italy
Nuova Icona, Venice
European Cultural Association, Istanbul
with the contribution of
TR Ministry of Foreign Affairs
under the auspices of CEI

No comments:

past/geçmiş