Monday, August 31, 2009


***********************************************************************************
BELGRADE EXPERIENCE: THE OCTOBER SALON
September 10th – October 17th , 2009
Opening : 10th September . 18.00 – 20.00


The Belgrade Cultural Centre will present at the BM SUMA Contemporary Art Centre , the exhibition Belgrade Experince, which provides an overview of the five international October Salon exhibitions held so far.
For this brief survey, the curators selected works by ten Serbian artists, five of whom have received Salon awards, whose works of art corresponded the most to the theme of a particular Salon. At the same time, this representative sample includes recent works by mostly young Serbian artists under the auspices of the October Salon, which, owing to its having gone international, has stepped out of a narrowly-defined local narrative, showing that, despite all the seriousness and coming of age artistically in the course of hard times, the works of Belgrade artists are not dry and lacking in wit, but reflect all the complexity of the living nature of everyday life stories of the urban Artists:
Aleksandrija Ajduković and Maja Radanović (45th October Salon), Aleksandar Rafajlović and Marko Crnobrnja (46th October Salon), Zoran Naskovski and Art Fun Club (47th October Salon), ŠKART group and Ivan Zupanc (48th October Salon), Darinka Pop-Mitić, Ana Adamović and Raša Todosijević (49th October Salon)
Curated by Svetlana Petrović & Zorana Djakovic
What are the key words to define this selection of works that do not pertain to some general theme, for there are many of these? Could those be the authenticity of a work of art in the era of hyperproduction of educational sculptures by Marko Crnobrnja, or perhaps the global identification of life and the confusion of the current moment in the video installation of Zoran Naskoski, or maybe the intimacy and new sensitivity exuding from the handicrafts entitled My Cooks, produced by the Škart group, or possibly the bewilderment and thoughtfulness that fills one before the artistic act of Raša Todosijević contained in the Edinburgh Statement – Who profits from art and who earns from it in an honest way?, and concerns our responsibility in the shaping of a better today and tomorrow.
Believing that the October Salon has the greatest power to influence the lives of individuals, the Belgrade Cultural Centre has been opening to engaged and new forms of cultural-artistic expression and a critical social dialogue. Awaiting this year’s 50th edition of the October Salon, Belgrade opens yet another segment of the dialogue here in Istanbul, this time with other great world exhibitions.

Organized by Belgrade Cultural Centre http://www.kcb.org.yu/
Founder and Patron City of Belgrade
*************************************************************************************
BELGRAD DENEYİMİ:EKİM SALONU
10 EYLÜL - 17 EKİM 2009
AÇILIŞ: 10 EYLÜL PERŞEMBE , 18.00 - 20.00
BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi, 11. İstanbul Bienali süresince Belgrad Kültür Merkezi'nin geçen yüzyılın ortasından bu yana sürmekte olan, geleneksel Ekim Salonu sergilerinden bir seçkiye yer veriyor. İstanbul sanat ortamının komşu kentlerle sanat ve kültür alış verişinin geliştirilmesi bağlamında, Belgrad’lı küratörlerin ve sanatçıların bu sunumu yeni ve kalıcı ilişkilere temel oluşturabilir inancıyla düzenlenen bu serginin küratörlüğünü Svetlana Petrović ve Zorana Djakovic yapıyor.
"Belgrad Deneyimi: Ekim Salonu" başlıklı bu sergide Aleksandrija Ajduković, Maja Radanović, Aleksandar Rafajlović, Marko Crnobrnja, Zoran Naskovski, Art Fun Club, ŠKART, Ivan Zupanc, Ana Adamović ve Raša Todosijević’in fotograf, resim ve yerleştirmeleri yer alıyor.
Belgrad Deneyimi:Ekim Salonu sergisini oluşturan seçkide dikkati çeken medya ilişkili, sorunlu, tematik ve kuramsal çeşitlilik sergi yapımcılarının yaklaşımındaki zengin zihinsel süreçleri de yansıtıyor. Farklı sergilerden seçilmiş yapıtlar, özgün anlamlarını korumalarına karşın bu sergide yeni bir imleme ağı oluşturuyor ve yeni bir biçimde davranmaya başlıyor. Aynı zamanda 2000’li yıllarda oluşturulmuş beş farklı sergi arasındaki ortak noktalar da görünür oluyor.Belgrad Deneyimi: Ekim Salonu temelde bir salon sergisidir ve temsiliyet gücü öncelikli olarak Salonların 2004-2008 arasındaki sergi dönemlerinde verilen ödüllerin varlığına dayanır (Ajduković, Rafajlović, Naskovski, ŠKART and Pop-Mitić). Yazarlar Radanović, Crnobrnja, Art Fun Club, Zupanc, Adamović ve Todosijević tarafından, sergilendikleri dönemde Salon’un temasına uygun oldukları için belirlenen bu seçki, büyük ölçekli, küresel bir sanatsal olayı olan İstanbul Bienali’nin içinde görünür şekilde yer aldığı bu durumda başka bir boyut kazanıyor. Yerel bir ortam, sanatçılar ve yapıtlar uluslararası sanat-ağına konumlandırılmış oluyor ve daha da önemlisi görünür oluyor.
SANATÇILAR VE YAPITLARI
Post feminist düzlem Aleksandrija Ajduković, Maja Radanović, Ana Adamović ve ŠKART grubunun yapıtlarını birbirine bağlıyor. Aleksandrija Ajduković’in Moda isimli yapıtı, moda fotoğrafçılığı ve reklamcılığının tanıdık dilini benimsiyor.Moda kültürünün yeni bir değerler sistemi ve buna karşılık gelen kimlik modellerinin üretilmesi için kullanılan mekanizmalar yapıbozuma uğratılıyor. Maja Radanović’in Bağlama’ sı bir topluluğun kültürel ve dini anlatısına, bu durumda kadınların başlarını örtüyle kapama alışkanlığına koşut olarak kişinin kimliğinin yerleşik davranış kalıplarının yinelenmesi ve içselleştirilmesi aracılığıyla nasıl yapılandırıldığı üzerine antropolojik görsel bir deneme sunuyor. Tam olarak aynı konu Ana Adamović’in Açıklama işinde de ele alınıyor. Başörtüsü altında yaşamanın özgün yaşam deneyimleri üzerine yapılmış bir söyleşinin ses kayıtlarının eşlik ettiği kadın portreleri dizisi, temelde batı medeniyetinin, başı örtülü dolaşan kadınların özgür olmadığı çıkarımında bulunan basmakalıp özgürlükçü evrensel yorumunu eleştiriyor. ŠKART grubunun Benim Aşçılarım işi, aile, sosyal ve siyasi önyargılar üzerine korkusuzca yorumda bulunan bir çalışma. Aleksandar Rafajlović’in oniki fotoğraftan oluşan Gökyüzü ve Yeryüzü işi ile Marko Crnobrnja’nın Eğitsel Heykel i, geleneksel resimler ve heykeller üzerine kafa yoruyor ve konuların sınırlarını genişletiyor. Kenti, bir kişinin kendi varoluşunun, içsel yansımasının dışsallaştırılma alanı olarak deneyimlemesi ve kamusal alanın çeşitli bölümleri ile özdeşleşme yoluyla varolan özel alan, Ivan Zupanc’ın İçeride isimli sürekli değişen yerleştirmesinin konusu ve yapısal unsuru. Zoran Naskovski’nin projesi Siyah, Kırmızı ve Beyaz; Afro-Amerikalılar, pamuk toplayıcılar ve mahkûmlar tarafından çalınmış özgün blues müziği kayıtlarından yola çıkıyor. Sanat dünyasının söylemsel ve kurumsal sınırları, temsil siyaseti, diğer bir deyişle bu sınırlar içindeki konum ve ilişkilerin yönetildiği, tanımlandığı ve doğallaştırıldığı güç mekanizmaları Raša Todosijević’in Edinburgh Bildirisi – Sanattan kim kar ediyor ve bundan gerçekten kim kazanıyor? ve Art Fun Club’ın Şimdi Sanat gibi yapıtlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan “malzeme”yi imliyor.

past/geçmiş